VÄRDE MED VLOXQ

Blogg

Vad är egentligen CPQ?

I en värld full av olika verktyg, funktioner och system så kan det lätt kännas som att man går vilse med en svag (eller kanske till och med stark) känsla av förvirring. Men misströsta inte. Låt oss hjälpa dig att reda ut vad CPQ egentligen är och hur det kan vara till nytta för dig…
Läs mer

Så hjälper CPQ dig som säljare

Att vara en framgångsrik säljare har många fördelar men en stor nackdel är att du måste lägga extra tid på administration. Att snabbt kunna återkoppla till kunden med en anpassad och säljande offert, är en viktig anledning varför du som säljare ska använda ett CPQ-system.
Läs mer
PE Accounting

+800 h sparade timmar från Lead Accountant’s

Lead Accountants har frigjort upp till en timme per avtalsförnyelse. Tid som nu används till värdeskapande dialoger med kunder och att stötta sina team.Avtalsprocessen upplevs nu istället som smidig och enkel. Det tillsammans med den tydliga överblicken av vilka kunder som ska förnyas härnäst har gjort att samtliga förnyelseprocesser nu inleds i tid. Något som på sikt kommer bidra till ökade marginaler.
Läs mer

Digitala verktyg för SMB – Bästa sales stacken 2021

Så varför är vår Sales Stack så viktig? En säljare lägger idag 65% av sin tid på annat än värdeskapande aktiviteter med kund. Den siffran vill vi göra så låg som möjligt för vår egen säljorganisation. Vår målsättning, och tillväxtstrategi, är att att hålla säljorganisationen slimmad och att växa med partnerskap, processer och system som…
Läs mer

“Med hjärta och hjärna ska vi bli #1 inom CPQ i Europa”

Den 1/1 tillträder jag som VD hos vloxq och framtiden känns lovande. En stor anledning till varför jag valde att gå in som VD hos vloxq är grundarnas inställning till vloxq’s tillväxt. Vi ska växa i raketfart, med prestigelöshet, glädje och engagemang, vilka även är våra värdeord i grunden.
Läs mer
elon

Från två timmar till tio minuter – kunderna får komplexa offerter på direkten

Vårt offertarbete har gått från två timmar till tio minuter.Allt vi behöver för att få iväg en offert är samlat på ett ställe. Säljarna har frigjort tid till värdeskapande dialoger med kunder från arbetsuppgifter som upplevdes som tråkiga och krångliga. Jag upplever säljteamet som gladare och mer energiska vilket i sig skapar flera positiva ringar på vattnet.
Läs mer
Scroll to Top