VARFÖR VLOXQ?

VD

Försäljningschefen är frustrerad över ett för lågt snittordervärde. Ekonomichefen får aldrig prognoserna att stämma. För dig finns inget annat än att nå målen.  

57%

ellen grey

Högre marginaler

Källa: Aberdeen Group

Möjligheter med CPQ

Optimera säljteamets effektivitet

Kortare säljcyklar och högre marginaler - läs mer om hur en CPQ-plattform kan hjälpa er att växa snabbare.

Scroll to Top