VÄRDE MED VLOXQ

Vi automatiserar era affärskritiska regler tillsammans med er bästa säljares kunskap

VÄRDE MED VLOXQ

Frigör tid från manuella repetativa uppgifter till ökad kundnöjdhet och lönsamhet.

Vi tror fullt ut på digitaliseringens kraft. Samtliga grundare har tidigare varit med på tillväxtresor och nu vill vi, tillsammans med dig, göra det här till den bästa möjliga. Problemet vi har identifierat är nischat – men vi har allt för ofta stött på det. 

Idag lägger en säljare mer än 65% av sin tid på annat än värdeskapande aktiviteter tillsammans med kund. Det vill vi ändra på. En köpintresserad kund ska inte behöva vänta på en offert – och ingen säljare ska behöva lägga onödigt manuellt arbete på att ta fram en optimal offert. Tillsammans med lönsamhetsorienterat regelverk och era toppsäljares best-practice säkerställer vi era marginaler. 

Med vloxq går det precis så fort som det ska gå att ta fram en offert

Möjligheter med CPQ

Optimera säljteamets effektivitet

Kortare säljcyklar och högre marginaler - läs mer om hur en CPQ-plattform kan hjälpa er att växa snabbare.

Ledning

Wilma Eriksson vloxq

Wilma Eriksson

co-founder & CRO

Andreas Granstedt

Founder & Chairman of the Board

max thoursie

Max Thoursie

CTO

alexander isacson

Alexander Isacson

COO

ATT ARBETA PÅ VLOXQ

Kultur

För att lyckas med vårt mål tror vi att engagerade medarbetare som uppmuntras att vara med att bidra och ta ansvar, är en absolut framgångsnyckel. vloxqs målsättning är att ha en kundnöjdhet i absoluta världsklass och du triggas av tanken att hitta nycklar för att leverera den. 

Scroll to Top